Alevi Akeniz Ateşli Hastalarda Böbrek Dokusunun Mikroskobik İncelenmesi


TAŞTAN H.

XVI. Ulusal Biyoloji kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 07 September 2002

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes