10-14 Yaş Arası Oryantiring Sporcularının Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Özelliklerinin İncelenmesi


Tokat F.

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.445

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Manisa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.445
  • Gazi University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı 10-14 yaş arası erkek ve kadın oryantiring sporcularının bazı fiziksel özellikleri ve akciğer solunum kapasitelerini incelemektir. Araştırmaya çeşitli spor kulüplerinden 19 kadın ve 22 erkek sporcu katıldı. Metod: Yapılan testlerle antropometrik ölçümler (boy, kilo, vücut kitle indeksi) ve solunum fonksiyonları (FVC, FEV1, PEF) değerleri tespit edildi. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20 paket programında T testi, general linear model ve tanımlayıcı istatistik yapıldı. Bulgular: Verilere göre, FVC, FEV1 ve PEF değerleri cinsiyetin yaş gruplarına paralel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı görülürken (p>.05), erkeklerde 10 yaş, 12 yaş gurubu ve toplamda yarış öncesi FVC değerlerinde, ayrıca yarış sonrası erkeklerin toplamında FEV1 değerinde anlamlı farklılık olduğu tespit edildi (p<.05). Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonucunda solunum fonksiyonunun sporcuların fizyolojik uygunluklarını belirlemede önemli değerler olduğu ve 10-14 yaş gruplarında cinsiyetin fazla belirleyici olmadığı, cinsiyetler içinde yaş gruplarının belirleyici olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Oryantiring, solunum fonksiyonları, antropometrik özellikler