Al-1,1Sc Alaşımının Bazı Termal Özelliklerinin Deneysel Yöntemle İncelenmesi


OCAK H. Y. , SARIOĞLU G., ÜNAL R. , UĞUR G. , UĞUR Ş.

Internatıonal Black Sea Coastlıne Countrıes Symposıum – II, 20 - 22 June 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text