Farklı Yüzey Alanına Sahip Toz Metal Parçaların Sinterleme Sonrası Özelliklerinin Karşılaştırılması


GÖKMEN U. , ÇİNİCİ H. , GÖKMEŞE H.

7th INTERNATIONAL POWDER METALLURGY CONFERENCE EXHIBITION, 24 - 28 Haziran 2014