VÜCUT KOMPOZİSYONUNUN KOR KAS ENDURANSI VEALT EKSTREMİTE PERFORMANSI İLE İLİŞKİSİ


ÇOBANOĞLU SEVEN G. , KAFA N. , SUNER KEKLİK S., GÜZEL N. A.

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 21 - 23 Mayıs 2017