Kavramsal Değişim Metinlerinin Kimyasal Denge Kavramının Anlaşılması Üzerine Etkisi


AKKUŞ H. , KADAYIFÇI H. , ATASOY B.

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 9 - 11 October 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey