Kavramsal Değişim Metinlerinin Kimyasal Denge Kavramının Anlaşılması Üzerine Etkisi


AKKUŞ H. , KADAYIFÇI H. , ATASOY B.

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2004

  • Basıldığı Ülke: Türkiye