Testteki Maddelerin Farklı Sıralanmalarının Madde Güçlük İndeksleri Açısından İncelenmesi


GÜNDÜZ T., ÇETİN B.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (27th International Conference on Educational Sciences)ICES/UEBK, 18 - 22 Nisan 2018