Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin mezun istihdam edilebilirlik göstergeleri bağlamında değerlendirilmesi: Eğitim yönetimi akademisyenlerinin görüşleri


ŞAHİN Ç., SEZGİN F.

EYFOR XI: Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Online, 17 - 21 Kasım 2020