Mindfulness Meditation


Creative Commons License

Karataş L.

in: Turkiye Klinikleri Physical Medicine Rehabilitation - Special Topics: Mind Body Medicine, Prof. Dr. Ülkü Nesrin DEMİRSOY,Prof. Dr. Özden ÖZYEMİŞÇİ TAŞKIRAN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.53-59, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.53-59
  • Editors: Prof. Dr. Ülkü Nesrin DEMİRSOY,Prof. Dr. Özden ÖZYEMİŞÇİ TAŞKIRAN, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Mindfulness means being present and aware of what is going on about oneself and the environment. This ability, cultivated through various methods, is a field of meditation aimed at reducing stress, improving mood, and optimal well-being. It has been shown that mindfulness meditation reduces inflammatory response, raises pain threshold, increases telomerase activity, and leads to structural and functional changes in brain areas related to sensory processing, autonomic nervous system control, attention, and affection. Mindfulness-based methods have been reported to help manage numerous conditions such as chronic pain, cancer, depression, anxiety, sleep disorders, and addiction. Although there is no widespread and accessible mindfulness meditation program integrated into treatment processes in our country, increasing knowledge and awareness of physicians on this concept will contribute to clinical and academic practice.

Bilinçli farkındalık kişinin kendisi ve çevresi hakkında olup biten şeylerin farkına vararak anın içinde olmasıdır. Çeşitli yöntemlerle geliştirilebilen bu yetenek stresi azaltma, duygu durumu iyileştirme ve optimal iyilik halinin amaçlandığı başlı başına bir meditasyon alanıdır. Bilinçli farkındalık meditasyonunun inflamasyon cevabını azalttığı, ağrı eşiğini yükselttiği, telomeraz aktivitesini artırdığı, merkezi sinir sisteminde duyusal işleme, otonomik sinir sistemi kontrolü, dikkat ve duygulanımla ilgili alanlarda yapısal ve fonksiyonel değişiklikler oluşturduğu gösterilmiştir. Literatürde, farkındalık temelli yöntemlerin kronik ağrı, kanser, depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları ve bağımlılık gibi birçok durumun tedavisine faydası bildirilmiştir. Ülkemizde tedavi süreçlerine entegre edilmiş, yaygın ve ulaşılabilir bir farkındalık meditasyonu programı olmasa da hekimlerin bu konuya dair bilgi ve farkındalığının artması, klinik ve akademik pratiğe katkı sağlayacaktır.