”Tenkitli Divan Neşirlerinde Nazım Şekli Problemleri”


ÇELTİK H.

II. Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2006

  • Basıldığı Ülke: Türkiye