TO EXAMINE THE BULLYING OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES AND THEIR EXPOSURE TO BULLYING IN THE VIRTUAL ENVIRONMENT


Creative Commons License

Özçelik F. C. , Kale M.

TÜBAV Bilim Dergisi, vol.12, no.2, pp.30-40, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: TÜBAV Bilim Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.30-40
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the bullying and bullying status of the teacher candidates studying in the faculty of education in a virtual environment. The sample of the study consisted of 283 students studying at the 1st, 2nd, 3rd and 4th grades in the Department of Class Education at a public university in Central Anatolia. For determining the number of the universe; The number of quotas of the selected state university is based on the ÖSYS Higher Education Programs and Quotas Guide. Two data collection tools were used. The first is the "Kişisel Bilgi Anket Formu" developed by the researchers. The second one is the “Sanal Zorba/Kurban Ölçeği” developed by Ayas and Horzum in 2010, where the necessary permissions were obtained by contacting. The data were analyzed by using SPSS21 program for sub-purposes. As a result of the research, it was found that the level of bullying and bullying status of the teacher candidates in the virtual environment and the level of bullying were at low levels.

Bu araştırmada, eğitim fakültesinde öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının sanal ortamda zorbalık yapma ve zorbalığa maruz kalma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini İç Anadolu’da bir devlet üniversitesinde Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında 1., 2., 3. ve 4. sınıf düzeylerinde öğrenim gören toplam 283 öğrenci oluşturmuştur. Evren sayısının belirlenmesi için; ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundaki ilgili devlet üniversitesinin kontenjan sayıları temel alınmıştır. Amaçlı örnekleme ile evreni oluşturan 360 kişiye ulaşılmak hedeflenmiştir. Gönüllü katılım esasına dayalı olarak yürütülen araştırmada; katılmak istemeyenler, veri toplama araçlarını eksik veya hatalı yanıtlamış olanlar, veri toplama sürecinde devamsızlığı bulunan öğretmen adayları çıkarıldıktan sonra nihai olarak ulaşılan 283 kişiye uygulanan veri toplama araçları değerlendirmeye alınmıştır. Veri toplama araçları, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Anket Formu” ile Ayas ve Horzum tarafından 2010 yılında geliştirilmiş olan ve iletişime geçilerek gerekli izinlerin alınmış olduğu “Sanal Zorba/Kurban Ölçeği” dir. Elde edilen veriler alt amaçlar doğrultusunda SPSS21 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının sanal ortamda zorbalık yapma ve zorbalığa maruz kalma düzeylerinin düşük düzeylerde olduğu tespit edilmiştir.