Beden eğitimi öğretmeni anlamsal farklılık ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi


ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A., İLHAN E. L. , YILDIRAN İ.

15. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017