Kohezyonsuz zemine gömülü hücresel yapı elemanları ile güçlendilmiş sığ yatay plaka ankrajların çekme davranışlarının incelenmesi


GÜRBÜZ A. , YÜNKÜL K.

8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu, 13 - 15 Kasım 2019