Ankara Şehir İçi Otobüs Kazalarının Analizi ve Bölge Risklerinin Belirlenmesi için Bir Çok Ölçütlü Karar Modeli


Creative Commons License

Özçelik M. U. , Gökçen H., Dağdeviren M.

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.35-55, 2013 (Peer-Reviewed Journal)