LAND-USE CHANGE AND SUSTAINABILITY IN COASTAL AREAS AND CITIES


Özelçi Eceral T.

Kartepe Zirvesi 2022 Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü, Kocaeli, Turkey, 24 - 27 March 2022, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya genelinde daha yüksek yaşam standardı ve ekonomik fırsatlar nedeniyle kıyıdaki birçok kırsal yerleşim kentleşmekte, var olan kentler nüfus ve alan olarak büyümekte, kıyılarda arazi kullanımı değişmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kıyı yerleşmelerinde arazi kullanımı ve değişimini değerlendirmektir. Çalışmada, CORINE verisi kullanılarak farklı ölçeklerden (nüfus) ve farklı bölgelerden (Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz) örneklem olarak seçilen kıyı kentlerinin genel ve detaylı arazi kullanımı ve son otuz yıl içerisindeki arazi kullanımı değişimi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Türkiye’de kıyı kentlerinde yapay bölgelerin diğer yerleşimlere göre daha hızlı arttığı, orman ve yarı doğal alanların ise daha hızlı azaldığı bununla birlikte kıyı kentlerinin farklı doğal özellikleri ile farklı sosyo-ekonomik gelişme süreçlerinin farklı arazi kullanım desenlerini ortaya çıkardığı ortaya konmuştur. Sonuç olarak, kıyı ve planlama mevzuatının kıyı yerleşmelerinin doğal ve gelişme farklılıklarını da göz önünde bulundurarak çeşitliliğe referans verecek biçimde yenilenmesinin ve özellikle risk ve kırılganlıklar çerçevesinde arazi kullanımı değişimlerinin sürekli izlenerek planlama süreçleri ile bütünleştirilmesinin önemi vurgulanmıştır.