ADÖLESANLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI, SOSYAL KAYGI VE EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ


Geniş Ç., AYAZ ALKAYA S.

ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 6 - 08 Mart 2020