Bir çocuk olguda düşük molekül ağırıklı heparin kullanımına bağlı gelişen ve izole abdusens sinir felci ile birliktelik gösteren geç travmatik klival subdural hematom


YAMAN M. E. , DİKMEN YAMAN N., Ayberk G., Tosun H., ÖZVEREN M. F.

Türk Nöroşirürji Derneği 25.Bilimsel Kongresi, Antalya 2011., Turkey, 22 - 26 April 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey