Türkiye’deki Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin İstatistiksel Açıdan Analizi ve Karşılaştırılması


UÇAR U. Ü. , İŞLEYEN S. K. , BALCIOĞLU M., KOCAMAN H., ÇAKILCI H.

EYİ 2017XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text