Alternatif Parmak Pozisyonlarının Flüt Eğitiminde Kullanım Durumuna YönelikUzman GörüĢleri


KOÇ Ü.

1.ULUSLARARASI KAPADOKYA SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ, 7 - 09 Kasım 2019