USE OF PROBIOTICS AND PREBIOTICS IN CHRONİC KIDNEY DISEASE


GENÇER F. , YILDIRAN H.

I. ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ, 10 - 12 Mayıs 2017