Parvovirüs B19(PVB19) enfeksiyonuna ikincil non-ensefalopatik fokal konvülsiyon


KARAKAŞ N. M. , Kılıç S., SEZER T., ECEVİT İ. Z.

54. Türk Pediatri Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye