GİRDAP ARAMA ALGORİTMASI KULLANARAK BİRLEŞİK EKONOMİK YÜK-EMİSYON DAĞITIMI PROBLEMİ ÇÖZÜMÜ


SAKA M. , EKE İ., TEZCAN S. S. , TAPLAMACIOĞLU M. C.

II. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2018), 5 - 08 Temmuz 2018