2,6-Piridindikarboksilik Asit ve 2-Amino-6-Etoksibenzotiyazolün Proton Transfer Tuzu ile Mn(II) ve Fe(III) Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu Ve İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi


İLKİMEN H., YENİKAYA C., SARI M. , BÜLBÜL M., TUNCA E.

Uluslararası katılımlı VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Turkey, 18 - 21 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey