İnkılap Tarihi Derslerinde Kullanılabilecek Web Sitelerinden Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezinin 2010 2014 Döneminde Kullandıkları Web Sitelerinin Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi


DEMİR Ö., ÇENCEN N.

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, 5 - 07 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri