Plastik parçalardaki tırnaklı birleştirme yapısının sonlu elemanlarla analizi


BİLGİN M., ANAR N., ULAŞ H. B.

UMYOS 2015, 21 - 23 Mayıs 2015