EVALUATION OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS ON FACADE APPLICATIONS IN MULTI-STOREY BUILDINGS


Gündüz M. F., İlerisoy Z. Y.

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V, Ankara, Turkey, 27 - 28 March 2021, vol.3, pp.357-373

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.357-373
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya üzerinde artan nüfus, ihtiyaçlar ve sanayileşme gibi sebeplerle ortaya çıkan enerji talebi gün geçtikçe artmaktadır. Enerji talebini karşılayabilmek için fosil kaynaklı yakıtlar ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Enerji tüketiminin yaklaşık %40’ını teşkil eden binalarda bu tüketimi azaltmak için ise performans iyileştirme stratejileri içeren temiz enerji kavramı öne çıkmaktadır. Güneş enerjisi yaygın kullanılan temiz enerji kaynaklarından biridir. Güneşten enerji üretmek için en yaygın kullanılan teknolojik sistemler ise fotovoltaik paneller (PV)’dir. Yüksek yapılar, aynı taban alanına sahip az katlı yapılara göre çok daha fazla cephe yüzey alanına sahiptir. Bu yüzey alanı da PV panellerin kullanımı için büyük bir avantaj teşkil etmektedir. Bu çalışmada yüksek yapılarda cephe bağlamında PV panel sistemlerinin kullanımı odak noktasına alınmıştır. Çalışmanın amacı; bina üretiminde en hakim role sahip olan mimarlarda diğer yapılara oranla en fazla cephe alanına sahip yüksek yapılarda PV panel kullanımına yönelik bilinç oluşturmaktır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden veri toplama ve iz sürme metotları kullanılarak tasarım ve detay çeşitliliğine göre dünyadan 10 adet bina örneği değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, PV sistemlerin cephe uygulamalarında birçok kriterin göz önünde bulundurularak kurgulanması gerekliliğinin altı çizilmiş; yapılan kronolojik değerlendirmede geçen zaman ile olumlu bir tutumun sergilendiği gözlemlenmiştir. Örneğin; geçmiş örneklerde cephe yenilenmesi uygulanırken 21.yüzyıl itibari ile ilk tasarım aşamasında kullanımlar tercih edilmiş, her yapıya özgü cephe detay arayışları ortaya çıkmıştır. Ancak malzeme konusunda hala geçmişteki opak malzeme tutumunun olması hem maliyet faktörünün değişmediğini hem de malzeme özelliklerinin kısıtlayıcı etmenler arasından çıkmadığını göstermektedir.