T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA


Yıldız K.

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ - BİLİRKİŞİ EK RAPORU- ESAS NO: 2017 - 1524, ss.15, Ankara, 2019

  • Yayın Türü: Bilirkişi Raporu / Bilirkişi Raporu
  • Basım Tarihi: 2019
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Bu Rapor;

Mevcut durumda, Kahramankazan ilçe merkezi ve saray yerleşimi arasında yapılan yolcu taşımacılığı ile Kahramankazan ilçe merkezi ve OSTİM, ayrıca Kahramankazan ilçe merkezi ve Dempo sanayi sitesi şeklinde uzatılan yeni güzergâhın yolcu taşımacılığı konusunun şehir planlaması, şehircilik ilkeler, planlama esasları ve kamu yararı açısından değerlendirmesini içermektedir.

Dava konusu uyuşmazlığın çözülebilmesi için mahkeme 29.03.2018 tarihli ara kararı ile keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması karar vermiş, 06.12.2018 tarihinde bilirkişi heyeti ve tarafların katılımıyla keşif yapılmış, bilirkişilerce hazırlanan rapor 28.01.2019 tarihinde dosyaya sunulmuştur. Raporun taraflara tebliği üzerine rapora ilişkin itiraz ve beyanların dosyaya sunulması söz konusudur. Hazırlanan bu rapor, 21.02.2019 tarihinde oy birliği ile karar verilerek bilimsel ve teknik incelemeler ışığında sayın mahkemeye sunulması istenilen bilirkişi ek rapor talebine cevap oluşturmak üzere hazırlanmıştır.