Detection of Cyanide Anion Pollutants with New Cumarine based Chemosensor


ÖZDEMİR ÖZMEN Ü. , şahin ö., bakan e., AYDINER B. , SEFEROĞLU Z.

1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS), 31 Ağustos - 01 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri