TERMOELEKTRİK GÜVENLİK SİSTEMİ


Creative Commons License

Ahıska R.

International Congress of Engineering and Natural Sciences, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2022, vol.1, no.1, pp.309-318

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.309-318

Abstract

Günümüzde alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyaç sürekli artmakta ve bunların değerlendirilmesi enerji verimliliği açısından önem kazanmaktadır. Alternatif enerji kaynakları olarak, Türkiye’de toprak-hava, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyo kütle, jeotermal gibi kaynaklardan hali hazırda faydalanılmaktadır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önem 2018–2023 11. Kalkınma planında; “Arz güvenliğinin artırılması amacıyla birincil enerji kaynakları bazında dengeli bir kaynak çeşitlendirmesine ve orijin ülke farklılaştırmasına gidilecektir. Üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının azami ölçüde yükseltilmesi hedeflenecektir.” ifadesiyle vurgulanmıştır. Mevcut elektronik güvenlik cihazların, yanlarında çoğu zaman ömürleri en az 10 yıl olan otonom, ucuz, ekolojik olarak temiz güç kaynakları bulunamadığından kullanılmaları ertelenmektedir. Bu problem şu anda mevcut olan pil, akü ve benzer kimyasal güç kaynakların kullanılmasıyla çözülmemektedir. Ancak bu çözümler çevre dostu ve uzun ömürlü olmayıp maliyetli çözümlerdir. Yenilenebilir bir ısı kaynağı olan toprak ısısıyla çalışan otonom termoelektrik jeneratörlü bir güvenlik sistemi Yenilenebilen ısı kaynağıyla çalışan termoelektrik güvenlik sistemin (TEGS’nın) avantajı, veriminin ve çalışma ömrünün güce göre değişmemesidir ki bu, düşük güçlü (Milliwattlık) güvenilir, kompakt, çevre dostu ve otonom güç kaynağının (GK) üretimini mümkün kılmaktadır. Üretilecek TEGS’n en büyük avantajı toprak-hava gibi çevre ısısını kullanarak çok küçük sıcaklık farkında bile kendi elektriğini üretebilmesi ve sürekli aktif olmasıdır. Ayrıca TEGS’lar akıllı elektronik sistemine sahip olduğundan 20-25 yıl çalıştırabilen, inovatif bir üründür.