Quantum Chemical Investigations on C30, C32, C34, C36 and C38 fullerenes


Soyarslan K., ERDOĞDU Y.

Türk Fizik Derneği 35. Uluslararası Fizik Kongresi, 4 - 08 Eylül 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri