Fenilazopropandinitril ve 2-(2-Nitrofenilazo) propandinitril bileşiklerinin bazı patojen maya ve bakteriler üzerine antimikrobiyal etkilerinin incelenmesi


ÇETE S., DİŞLİ A., YAŞAR A.

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 18 September 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes