Yapısal Yangına Direncin Sağlanması Bağlamında Ülke Mevzuatlarının İncelenmesi


ALTINDAŞ S., DEMİREL F.

TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2009

  • Basıldığı Ülke: Türkiye