Civa klorür ün eritrositler üzerine in vitro toksik etkisi vitamin C ve vitamin E nin koruyucu rolü


PANDIR D., KALENDER S. , APAYDIN F. G. , DEMİR F., KALENDER Y.

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye