5-Klor,2-Hidroksiasetofenon PropansülfonilhidrazonBileşiğinin Sentezi Yapısının Aydınlatılması, AntibakteriyelÖzelliklerinin ve Yapı Aktiflik İlişkisinin İncelenmesi


ÖZBEK N., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü. , Altun A. F.

IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, 26 - 29 Nisan 2017, ss.193

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.193