5-Klor,2-Hidroksiasetofenon PropansülfonilhidrazonBileşiğinin Sentezi Yapısının Aydınlatılması, AntibakteriyelÖzelliklerinin ve Yapı Aktiflik İlişkisinin İncelenmesi


ÖZBEK N., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü., Altun A. F.

IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, 26 - 29 April 2017, pp.193

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.193
  • Gazi University Affiliated: Yes