Fen Eğitiminde Yapısalcı Yaklaşımın Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Başarı Problem Çözme Becerileri ve Özyeterlik Düzeylerine Etkisi


ŞENSOY Ö. , YILDIRIM H. İ. , AYDOĞDU M.

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye