Etan sülfonik asit hidrazit’xxten türetilen 5-Metilsalisilaldehitetansülfonilhidrazon ile bunun Ni(II) ve Co(II) komplekslerinin sentezi, karekterizasyonu ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi,


ÖZDEMİR ÖZMEN Ü., HAMURCU F., yılmazer M.

1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri Çukurova Üniversitesi, Adana, Turkey, 20 - 23 April 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey