YETİŞKİN BİREYLERDE KOLON GEÇİŞ ZAMANI FİZİKSEL AKTİVİTEDÜZEYİ VE BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİLİ MİDİR?


YURTDAŞ G., AKBULUT G. , TEK N.

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi”, 10 - 12 Ekim 2019