Genotoxic effects of diclofop methyl on mammalian cells in vivo and in vitro


ÜNAL F. , YÜZBAŞIOĞLU D. , YILMAZ S., AKINCI N., AKSOY H.

10th International Conferences on Environmental Mutagens, 39th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society, FLORANSA, 20 - 25 Ağustos 2009

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: FLORANSA