Atıcıların Görev-Ego Yönelimi Ve Psikolojik Esneklikleri Arasındaki İlişki


ÇOLAKOĞLU F. F. , yıldız ş. b. , KARAMAN M. , ÇOLAKOĞLU T.

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri