ELİT KADIN VOLEYBOLCULARDA DOMİNANT VE NONDOMİNANT BACAKLARDA AGONİST/ANTAGONİST ORAN VE DENGENİN DEĞERLENDİRİLMESİ


ÇELEBİ M. M. , AKARÇEŞME C. , DALBAYRAK B. E.

15. ULUSLARARASI SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 15 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri