Malathion un testis dokusunda oluşturduğu histopatolojik etki üzerine vitamin C ve vitamin E nin koruyucu rolü


KALENDER S. , KALENDER Y.

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi. Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

  • Basıldığı Ülke: Türkiye