Fitness ve Wellness Eğitmenliği: Kavramsal Bir Yaklaşım


Creative Commons License

Eraslan A., Alvurdu S., Bıyıklı T.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online), vol.25, no.2, pp.127-139, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the last decade, in parallel with the growing interest and development in the health and fitness sector in the world and in our country, the interest in the concept of “coaching”, which is used to guide individuals about exercise for various reasons, has increased. Thus, according to the American College of Sports Medicine, both personal fitness coaching and wellness coaching are among the top ten in fitness trends worldwide. The concepts of fitness and wellness, which form the basis of the service offered in health and fitness facilities, which are of such importance in our country, are used interchangeably or incorrectly in many areas, especially in the private sector. The purpose of this study is to clarify the concepts of wellness and fitness and to reveal their differences in the understanding of coaching for managers and employees in health and fitness centers. In this study, review method was used. In order to reach the related literature, the publications of the leading organizations in the fields of sports, health and exercise between 2013-2019 were viewed. Fitness coaches are people who have the knowledge, training and skills to design safe and effective exercise programs to help people achieve their individual health and fitness goals. Wellness coaches are people who help and encourage people to reach their goals related to a better life, work with individuals or groups, and have a diverse education and background. There is no specific instructiveness in the nature of a wellness trainer, while a fitness trainer is instructiveness. Unlike fitness instructors, wellness instructors are people who do not tell their members exactly what to do, but ask them what they want and why, and collaborate with them on how to achieve their wishes. As a result, although both concepts serve the aims of individuals to maintain a healthy life and remain fit, they differ in terms of their instructional understanding.

Son on yılda, dünyada ve ülkemizde sağlık ve fitness sektörüne artan ilgi ve gelişmeye paralel olarak, egzersiz ile ilgili bireylere çeşitli sebeplerle rehberlik etmek amacıyla kullanılan “eğitmenlik” kavramına gösterilen ilgi artmıştır. Nitekim, Amerikan Spor Hekimliği Koleji’ne göre, hem fitness eğitmenliği hem de wellness eğitmenliği dünya genelindeki fitness trendlerinde ilk on içinde yer almaktadır. Ülkemizde bu denli öneme sahip olan sağlık ve fitness tesislerinde sunulan hizmetin temelini oluşturan fitness ve wellness kavramları başta özel sektör olmak üzere birçok alanda birbirinin yerine veya yanlış anlamda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık ve fitness tesisleri yönetici ve çalışanları için fitness ve wellness kavramlarına açıklık getirerek, eğitmenlik anlayışındaki farklılıklarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. İlgili literature ulaşmak amacıyla spor, sağlık ve egzersiz konusundaki önde gelen kuruluşların 2013-2019 yılları arasındaki yayınları incelenmiştir. Fitness eğitmenleri, insanların bireysel olarak sağlık ve fitness hedeflerine ulaşmaları için güvenli ve etkili egzersiz programları tasarlayacak bilgi, eğitim ve beceriye sahip olan kişilerdir. Wellness eğitmenliği ise, insanları daha iyi bir yaşam ile ilgili hedeflerine ulaşmaları için onlara yardım eden ve cesaretlendiren, birey yada gruplarla çalışan, eğitimleri ve geçmişleri çeşitlilik gösteren kişilerdir. Wellness eğitmenliğinin doğasında spesifik bir öğreticilik yoktur, fitness eğitmenliğinde öğreticilik söz konusudur. Fitness eğitmenlerinin aksine, wellness eğitmenleri üyelerine tam olarak ne yapmaları gerektiğini söyleyen değil, onlara ne isteğini ve nedenini soran, isteklerine nasıl ulaşacaklarıyla ilgili onlarla işbirliği yapan kişilerdir. Sonuç olarak, her iki kavram da bireylerin sağlıklı yaşam sürdürmeleri, zinde kalmalarına yönelik amaçlara hizmet etse de eğitmenlik anlayışları açısından bir çok farklılık göstermektedir.