Pulmoner atipik karsinoid tümörü olan hastaların cerrahi sonuçları ve prognostik faktörleri: 35 olgunun analizi


İNCEKARA F., FINDIK G., DEMİRÖZ Ş. M., DEMİRAĞ F.

22. TORAKS DERNEĞİ KONGRESİ, 10 - 14 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: No