Karar verme becerileri eğitim programının okul öncesi dönem çocuklarının karar verme becerileri üzerindeki etkisi.


Creative Commons License

PEKDOĞAN S., ULUTAŞ İ.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.230-244, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17679/inuefd.325966
  • Title of Journal : İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.230-244