Ağrı Kontrolünde Kullanılan Nonfarmakolojik Yöntemler: Kanıtlar Yeterli mi?


GÜNDÜZ C. S. , ÇALIŞKAN N.

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017