Olguya Dayalı Çok İstasyonlu Elektronik Sınav Sorularının UÇEP-2014 ile Uyumunun İncelenmesi


KIYAK Y. S. , BUDAKOĞLU I. İ. , COŞKUN Ö.

XI. Ulusal Tıp Eğitimi Çevrim İçi Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2020

  • Basıldığı Ülke: Türkiye