ERKEK VE KADIN TOHM CİMNASTİKÇİLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE DENGE POSTURAL SALINIM YETİLERİNİN İNCELENMESİ


Üstündag B., Tortu E., Kocahan T., DELİCEOĞLU G.

16th International Sport Sciences Congress, 31 Ekim - 03 Kasım 2018