Kromatografiye Giriş, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Kullanımında Basit İpuçları


Eser B., Sepici Dinçel A.

Journal of Health Services and Education;, vol.2, no.2, pp.51-57, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.26567/johse.2018250150
  • Title of Journal : Journal of Health Services and Education;
  • Page Numbers: pp.51-57

Abstract Chromatography that finds usage in a wide range of fields from medical laboratories to the pharmaceutical industry, from food to veterinary medicine, agriculture, chemistry to different industrial branches; is used for various purposes such as measurement, separation and purification. The most important, effective and common use of chromatography by various methods for different fields is liquid chromatography which is based on high performance liquid chromatography (HPLC) and LC-MS/MS devices. 

Chromatography is a method used to separate and purify the compounds in a mixture. The main aim of chromatography is separation and measurement of the amount of our target sample. This method is based on the principle of moving or drifting the various materials at different speeds on a stationary phase by a mobile phase. 

The purpose of this article is to introduce an overview of chromatographic methods, followed by introduction of by descending to the basics of HPLC and to give brief information about a sample analysis and method development step. We hope that this article will shed light for researchers and technicians in developing methods and working at HPLC and LC-MS / MS instruments. 


 Tıbbi Laboratuvardan ilaç sanayiine, gıdadan veterinerlik, ziraate; kimyadan çeşitli sanayii dallarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanım alanı bulan kromatografi; ölçüm, ayrıştırma ve saflaştırma gibi değişik amaçlar için kullanılmaktadır. Farklı alanlarda ve çeşitli yöntemlerle kullanılan kromatografinin en önemli, etkin ve yaygın kullanım alanına sahip olanı ise Likit Kromatografi temeline dayanan yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ve Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometri (LC-MS/MS) cihazlarıdır. 

Kromatografi bir karışım içerisindeki bileşikleri birbirinden ayırmak ve maddeleri saflaştırmak için kullanılan bir yöntemdir ve ana amacı hedeflediğimiz numunenin ayrımının yapılması ve miktarının ölçülmesidir. Bu yöntem, çeşitli maddelerin, hareketli bir faz yardımıyla, sabit bir faz üzerinde, değişik hızlarla hareket etmeleri veya sürüklenmeleri esasına dayanır. 

Bu derlemedeki amacımız kromatografiye giriş, kromatografik yöntemlere genel bir bakış, ardından HPLC ve LC-MS/MS cihazlarını tanıtmak ve kısa bir örnek ile metot geliştirme basamağı hakkında bilgi vermek, HPLC ve LC-MS/MS cihazlarıyla çalışma yaparken, metot geliştirirken araştırmacılara ve teknikerlere yol göstermektir.