Rat Kalp Dokularında Karbontetraklorürün Süperoksit Dismutaz Ve Katalaz Aktivitesi İle Malondialdehit Düzeylerine Etkisi Histopatolojik Bulgular


ŞAHİN T., YILMAZ-DEMİRTAŞ C. , DUYGULU DEVAY S., LORTLAR ÜNLÜ N., PAŞAOĞLU H.

12. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye