Rat Kalp Dokularında Karbontetraklorürün Süperoksit Dismutaz Ve Katalaz Aktivitesi İle Malondialdehit Düzeylerine Etkisi Histopatolojik Bulgular


ŞAHİN T., YILMAZ-DEMİRTAŞ C. , DUYGULU DEVAY S., LORTLAR ÜNLÜ N., PAŞAOĞLU H.

12. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Turkey, 12 - 15 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey