Panoramik radyografide tesadüfen izlenen radyoopak kontrast madde görüntüleri vaka raporu


PEKER İ. , ÜÇOK C. Ö. , ÇELİK B.

Oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 2. Uluslararası K, 13 Nisan 2017